NAŠE GRUPE

Grupe na koje smo izrazito ponosni i s kojima radimo.

TERMINI

Zima/proljeće 2021.

MGA (djeca) 17:00 h
Endurance (Tigrice) 18:00 h
Power Performance (Pantere) 19:00 h
Big Burn (Antilope) 20:00 h
Gentlemen’s Fitness (Vukovi) 21:00 h

 

17:00 h
Hot & High (Srne) 18:00 h
Endurance (Tigrice) 19:00 h
Power Performance (Pantere) 20:00 h
Gentlemen’s Fitness (Vukovi) 21:00 h

 

17:00 h
MGA (djeca) 18:00 h
Hot & High (Srne) 19:00 h
Big Burn (Antilope) 20:00 h
21:00 h
MGA (djeca) 17:00 h
Big Burn (Antilope) 18:00 h
Endurance (Tigrice) 19:00 h
Power Performance (Pantere) 20:00 h
Gentlemen’s Fitness (Vukovi) 21:00 h
17:00 h
Gentlemen’s Fitness (Vukovi) 18:00 h
Endurance (Tigrice) 19:00 h
Power Performance (Pantere) 20:00 h
Hot & High (Srne) 21:00 h